Tableta del Templo    Un grup de geòlegs israelians assegura que la inscripció antiga en la que es detallen els plans per a efectuar uns arranjaments en el Temple de Salomó es genuïna. Es creu que el fragment data del període del rei Joas, qui va governar en la regió fa 2.800 anys.

    La pedra te inscripcions en fenici antic. Els estudis geològics sostenen que la pedra prové del lloc a on va estar el Temple de Salomó. Es tracta de la primera evidencia física de la existència del referit temple, que apareix mencionat als texts de la Bíblia.

    La peça va ser descoberta durant unes excavacions realitzades per les autoritats en una colina que els musulmans coneixen com "Haram as Sharif" i que els jueus anomenen "Mont del Temple". xcavaciones realizadas por las autoridades en una colina que los musulmanes conocen cómo "Haram as Sharif" y que los judíos llaman "Monte del Templo".