Tabletes de argila de Ebla


    Les excavacions de Ebla (ara Tel Mardikh) a 60 Km al sud de Aleppo en Síria septentrional, sota la gestió arqueològica de la Universitat de Roma La Sapienza, dirigida per Paolo Matthiae, han portat ha descobriments sensacionals, entre els quals destaquen la troballa de L'Arxiu Reial. Aquesta biblioteca reial, consistia en un local rectangular situat cap al oest de l'ala administrativa, amb estants en les parets a on s'apilaven les tabletes. Una part d'aquestes, en especial las de forma arrodonida, menors que les quadrades, es guardaven en cistells, al terra.

En aquest gran arxiu s'han trobat 17.000 tabletes entre completes i fragments. Les tabletes son d'argila i de diverses dimensions, les mes grans son quadrades i miden aproximadament 45 cm de costat. Consisteix en textos administratius, econòmics, històrics, jurídics i religiosos; estan escrits en caràcters cuneïformes i en u8na llengua local que els estudiosos denominen "eblaïta", i que pertany al grup de les llengües semítiques, lo mateix que el acádico de Mesopotàmia i l'hebreu.

Aquí es mostren diversos tipus de tabletes trobades.

 

 

    En el mes de Setembre de 1977, en un dels números de la revista 'Scientific American', va aparèixer un article dels descobriments fets al Ebla; "La llista de les cinc ciutats de la planura, Sodoma, Gomorra, Adma, Tseboim i Bela"(Gènesis 14:2)es repetia en un text de la tableta nº 1860 de Ebla. Els noms apareixen en ella en el mateix ordre".

si-da-mu (Sodoma)
e-ma-ra (Gomorra)
ad-ma (Adma)
si-ba-i-um (Tseboim)
be-la (Tsoar o Bela)

    El professor Noel Freeman, director del institut de investigació arqueològica de Jerusalem W.F. Albright va confirmar durant una conferencia, la noticia i va afirmar que el nom del rei de Gomorra mencionat a la tableta, era Birsha, el mateix que el rei de Gomorra del temps de Abraham. (Gènesis 14:2)