La Estela de Harran 'Adda Guppi'    El Canon de Ptolomeo y la Estela Adda Guppi, mencionan cinco reyes de la dinastía neo-babilónica, que gobernaron antes de la conquista de Ciro:
     Nabopolassar (21 años)
     Nabucodonosor (43 años)
     Evil-merodac (2 años)
     Neriglissar (4 años)
    [Labashi-Marduk (9 meses)] No inclos en els registres perquè no va regnar un any sencer.
     Nabonido (17 años)
Si retrocedemos estos años partiendo del año 539 antes de nuestra era, se llega a la conclusión que Nabucodonosor comenzó a reinar 66 años antes, o sea en el 605 antes de nuestra era.

    La tableta VAT 4956 coincideix amb aquesta data, ubicant l'any trigèsim sèptim (37º) del regnat de Nabuconodosor, exactament en el mateix any que el Canon de Ptolomeo. Tant el llibre 2º de Reis 25:8 com Jeremies 52:29, mostren que la desolació de Jerusalem va succeir en el dècim vuitè(18º) any de Nabuconodosor, el dècim novè (19º) contant l'any de la seva ascensió al tron. Per tant, restant 19 anys a l'any de la seva ascensió (l'any 605) la desolació de Jerusalem va ocórrer sense cap dubte en l'any 586 abans de la nostra era.
(605 - 19 = 586)