Diari astronómic

    El relat de esdeveniments astronòmics conservat en la Crònica BM 32312, permet la seva datació a l'any 652 abans de la nostra era. El nom del rei i l'any del seu regnat estan esborrats, però aquets dats poden ser proporcionats gracies a una referència històrica esmentada en la crònica, que declara que el vigèsim sèptim (27)dia del dotzè mes, el rei de Babilonia va participar en la batalla de Hiritu. Aquesta batalla també s' esmenta en la Crònica Akitu (BM 86739) redactada per un escriba encarregat de anotar les interrupcions de les celebracions de Akitu. Aquesta Crònica diu així:

    "En l'any 16 (del regne)de Shamash-shuma-ukin, des de el mes de Ayyar fins al Tebet el majordom fa una selecció en Akkad. Al mes de Tebet, en el dia 19, Assíria i Akkad van entrar en guerra. Esquivant-se a l'enemic, el rei va tornar a Babilònia. Al mes de Addar, en el dia 27, l'exèrcit de Assíria i l'exèrcit de Akkad van lliurar batalla en Hiritu. L'exèrcit de Akkad va trencar el combat i li va ser infringida una derrota aixafant. L'estat de guerra es perllongo; les batalles es van succeir".
Mesopotamian Chronicles; nº 20, J.J.Glassner.

    La combinació de les informacions de aquestes dues tabletes permet datar el dècim sisè any (16) de Shamash-shuma-ukin, com l'any 652 al 651 abans de la nostra era. Ptolomeo atribueix 20 anys de regnat a aquest rei que anomena Saosdouchinou, 22 anys al seu successor Kinilanadanou (Kandalanu)i 21 anys a Nabopolassarou (Nabopolassar). Aquestes cròniques confirmen dons els dats de Ptolomeo.