L'any 586 A.c. Va ser el de la caiguda de Jerusalem
i la destrucció del temple

La data de la caiguda de Jerusalem no es va conèixer amb exactitud fins l'any 1956, en el que D.J. Wiseman va desxifrar la tauleta B.M. 21946, per la que es pot calcular l'any 597 a.c com la data de la primera conquesta de Jerusalem per Nabuconodosor , que va col·locar a Sadequias al tron. En suport d'aquest argument reproduïm alguns passatges del llibre de Wiseman.

En el llibre de Jeremies, cap. 39, vers. 1 i 2 llegim: " En l'any novè de Sedequías rei de Judá, en el desè mes, Nabuconodosor, el rei de Babilònia, va arribar amb tot el seu exèrcit contra Jerusalem i la va assetjar. En l'any onze de Sedequías, en el quart mes, en el dia novè del mes, es va obrir una bretxa en la ciutat i tots els prínceps del rei de Babilònia van entra en ella..."

Llavors, si Sedequías va pujar al tron en l'any 597 a.de C. I a causa de la seva rebel·lió, Nabuconodosor va pendre la ciutat per segona vegada en l'any 11 del seu regnat, com diu Jeremies, vam trobar que restant-li els 11 anys als 597, la destrucció de Jerusalem i del Temple va ocórrer en l'any 586 a. De C.

Amb això comprenem que en realitat els setanta anys de la desolació de Jerusalem va començar en l'any 586, amb la destrucció del Temple de Yahúh i van durar fins al 516 amb la inauguració del nou Temple. Whitley també concorda amb això en la seva obra Vetus Testamentum vol. IV pag. 60 a 62.

 

Crònica que registra la batalla de Carquemis en l'any 605 a. de C.
i la captura de Jerusalem en l'any 597 a. de C. (B.M. 21946)

TAULETA B.M. 21946, LINEAS 11,12,13.

TRADUCCIÓ ANGLESA.